romontsch | deutsch | italiano | français

Nus

Il Chor viril Ligia Grischa è vegnì fundà l'onn 1852 sin iniziativa da reverenda Gion Martin Darms da Flond, da lez temp plevon a Castrisch. Ils emprims statuts dal chor èn vegnids suttascrits ils 6 da favrer 1853 a Sagogn da 24 commembers da las vischnancas da Castrisch, Duin, Flem, Flond, Glion, Luven, Pitasch, Riein, Sagogn, Schnaus, Sevgein e Valendau, pia da la regiun refurmada da la Foppa. L'emprim quart tschientaner è il chor vegnì furmà quasi sulettamain da chantadurs da las vischnancas numnadas. Vitiers vegnan anc chantadurs da Trin davent dal segund onn d'existenza.
L'intent da la fundaziun è stà da promover il chant rumantsch viril e da represchentar quel a las festas da chant chantunalas e federalas. Quai ha la Ligia Grischa, sco ch'il chor vegn per regla numnà, fatg regularmain dapi sia fundaziun. L'emprima festa da chant federala ha la Ligia Grischa frequentà l'onn 1862 a Cuira, la davosa l'onn 2015 a Meiringen.
Ils emprims onns da sia existenza ha la Ligia Grischa surtut gì da cumbatter cun problems organisatoris: nua, cura e co far ils exercizis da chant, essend ch'ils chantadurs eran sparpagliads lunsch enturn. Rimnar chantadurs d'in vast conturn era da lez temp ina chaussa stentusa. Quest problem è stà actual fin che la lingia da viafier da Cuira a Glion è vegnida averta l'onn 1903 e quella da Glion a Mustér l'onn 1912. Da qua davent è il viadi a Glion a las emprovas da chant vegnì levgià grondamain per quels da pli lunsch davent. Anc bler pli simpels èn ils viadis daventads il mument ch'ina gronda part dals chantadurs disponiva d'in agen auto.
Ils emprims set decennis è il chor viril Ligia Grischa vegnì dirigì da dirigents amaturs, per regla da scolasts. Pir davent dal 1924 stat el sut la direcziun da musicists professiunals. L'emprim è stà Robert Cantieni, il cumponist da la renumada chanzun "Chara lingua da la mamma". Lura suondan Hans Lavater, Turitg, Walter Aeschbacher Berna/Basilea, Ernst Schweri, Cuira, Gion Giusep Derungs, Surcasti/Cuira e Peter Appenzeller, Feldmeilen. Sut tut quests dirigents professiunals ha il chor gì blers gronds success a chaschun da concerts e festas da chant, saja quai federalas, chantunalas u districtualas.
Oz stat la Ligia Grischa sut la direcziun da Christoph Cajöri, creschì si a Tusan, sesent a Fislisbach.
La Ligia Grischa dat a ses commembers la chaschun d'emprender ultra da las chanzuns tradiziunalas rumantschas era ovras musicalas pli pretensiusas che na pon betg vegnir chantadas en mintga chor d'in vitg e da preschentar quellas a chaschun dals concerts annuals e magari era a chaschun d'occurrenzas spezialas. Bainvegnì en il chor viril Ligia Grischa è scadin che ha plaschair dal chant e ch'è pront da far part stediamain dals 15 fin 20 exercizis da chant ad onn. Quels han per regla lieu en chasa da scola a Glion, dumengia saira da las 19.00 fin las 22.00.

Unbenannte Seite
update: 14.03.2019
powered by
nervenschoner.ch